Konkursa ‘Skolas auglis’ noteikumi

Konkursā var piedalīties:

Tu viens pats

  ⇣

Balvās:

2 uzvarētājiem - austiņas BEAT
2 uzvarētājiem - skandas JBL

  ⇣

Kas jādara:

Katru reizi, kad saņem Skolas augli,
nofotografē un 1 bildi sūti
mums.

  ⇣

Kur jāsūta:

Uz e-pastu: konkurss@skolasauglis.lv
vai izmantojot lietotni Whatsapp
uz tālruņa numuru: 28 009 945

  ⇣

Nosacījums:

Lai mēs varētu noteikt uzvarētājus,
pie katras fotogrāfijas OBLIGĀTI
jānorāda vārds uzvārds, precīzs
skolas nosaukums un klase.

Konkursā var piedalīties:

Klase

  ⇣

Balvās:

Klases ekskursija ar pašu izvēlētu
nodarbību zinātkāres centrā ZINOO

  ⇣

Kas jādara:

Katru reizi, kad saņemat Skolas augli,
nofotografējiet un 1 bildi no klases
sūtiet mums.

  ⇣

Kur jāsūta:

Uz e-pastu: klase@skolasauglis.lv
vai izmantojot lietotni Whatsapp
uz tālruņa numuru: 28 009 954

  ⇣

Nosacījums:

Lai mēs varētu noteikt uzvarētājus,
pie katras fotogrāfijas OBLIGĀTI
jānorāda precīzs skolas
nosaukums un klase.